Stowarzyszenie TKKF KOMPAS
Pasterka 6, 57-350 Kudowa-Zdrój

NASZA MISJA:
Rozwijanie działalności i upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i turystyki.

Celami działalności są:
1. prowadzenie i rozwijanie form aktywnego i niekonwencjonalnego spędzania czasu,
2. krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu,
3. propagowanie idei aktywnego wypoczynku,
4. integracja środowisk miłośników aktywności ruchowej, sportu i turystyki,
5. działanie na rzecz zwiększeniu udziału ludzi młodych w sporcie, rekreacji ruchowej i turystyce,
6. poznawanie walorów krajoznawczych naszego kraju,
7. poznawanie walorów krajoznawczych oraz kultur innych narodów i krajów,
8. organizacja i prowadzenie warsztatów, wydarzeń, eventów kulturalnych i artystycznych,
9. prowadzenie programów kolonii artystycznych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży,
10. wyszukiwanie i szkolenie twórców kultury,
11. szkolenie i rozwijanie pasji instruktorów kulturalnych.